El-arbejde afsluttes nu

Nexel, der står for nedlæggelsen af det nye el-kabel på Gnibenvej, oplyser, at det nye kabel kobles på transformeren ved Bülowsvej 1 tirsdag 29. marts.

Umiddelbart herefter vil asfalten ved indkørslen til Bülowsvej blive retableret.