Bestyrelsens svar på Annas og Anders’ notat

Bestyrelsen erkender, at det er en fejl, at det ikke blev ført til protokols, at Anna og Anders tilkendegav, at de ville udtræde af bestyrelsen, såfremt forslaget om at overdrage administratorrettighederne til foreningen ved kassereren blev vedtaget.  

Men vi har ikke ønsket at medvirke til at eskalere uenigheden, der opstod fordi Anna fik den tidligere webmaster, Carsten Parby, til at overføre rettighederne til domænet sejerstrande.dk til hende personligt i stedet for til foreningen, som besluttet på bestyrelsesmødet 9. oktober. For at overtage et domæne skal man legitimere sig med et medarbejder-NemID, og kassereren er den eneste, der har et sådant ID som repræsentant for grundejerforeningen. Derfor besluttede bestyrelsen i oktober, at domænet skulle overføres til kassereren. 

Og på samme måde var det i strid med bestyrelsens beslutning, at Anna lod webhotellet overføre til sig selv. Deraf den mistillid, der kom til udtryk på bestyrelsesmødet. 

Som det fremgår, har arbejdet med at vedligeholde foreningens hjemmeside været outsourcet til en ekstern samarbejdspartner. Så bestyrelsens arbejde har i den forbindelse i hovedsagen bestået i at sende diverse referater til webmasteren – en opgave, der i vidt omfang har været varetaget af kassereren. Men uanset hvem, der har administratorrollen, så foregår kommunikationen på hjemmesiden efter opdrag af bestyrelsen og på vegne af bestyrelsen.