Ordensregler for Grundejerforeningen Sejer Strande

1. Grundene skal holdes i god orden.

2. Siv og græsrabatter langs vejene skal slås mindst en gang årligt (juni måned). Såfremt dette ikke overholdes, vil arbejdet blive udført på bestyrelsens foranledning, men for den enkelte grundejere regning.

3. Græsslåning og lignende må kun foregå på alle hverdage (lørdag inkl.) mellem kl. 09.00 -12.00 og kl. 14.00 – 18.00. På søn- og helligdage kun mellem kl. 10.00- 12.00.

4. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.

5. Hunde føres i snor på offentlige arealer fra 1. april til 1. september, jvf. Naturfredningsloven.

6. Parkering og kørsel på “Strandvejen” er forbudt, da det er en redningsvej. VIS i øvrigt hensyn ved parkering, så farlige situationer undgås.

7. Fællesvejene vedligeholdes af grundejerforeningen. Den enkelte grundejer er herudover forpligtet til løbende at sørge for beskæring af egne træer og buske, så de ikke hænger ud over skellet, klipning af græs fra skel til vejkanten så der er fri passage for renovationsvogne, redningskøretøjer m.v. I “Den lille grønne”, som udgives af Odsherred Kommune, beskrives de altid gældende regler for beskæring af træer og buske samt krav til adgangsveje.

8. For at mindske brandfaren i området påhviler det den enkelte grundejer at bortskaffe fældede/væltede træer, afskårne og nedfaldne grene, byggeaffald og lignende, på den del af grunden som støder op til veje og fællesarealer.

9. Strand- og fællesarealerne kan benyttes af alle grundejere. Ved benyttelse af strand- og fællesarealer har den enkelte grundejer pligt til på daglig basis at rydde op efter sig. Herved forstås, at det ikke er tilladt af efterlade strandstole, legetøj, grill/grillkul og andet. Ved solnedgang eller senest når strand- og fællesarealer forlades, uanset om grundejeren har intentioner om at benytte samme dagen efter, skal oprydning være foretaget.

10. Der må ikke ødelægges og/eller fjernes beplantning på fællesarealerne. Dette for at sikre, at arealet fortsat får lov til at passe sig selv som en del af de naturlige kystprocesser.

11. Ved kørsel på vejene skal hastighedsbegræsningen på 20 km/t overholdes.

Godkendt pa ekstraordinær generalforsamling den 2. juni 2019