Kontingent

KONTINGENT FOR ÅRET 2024

Kontingentet for 2024 udgør 2.600,00 kr. og forfalder til betaling senest den 30. juni 2024.

Kontingentet er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. april 2024. Specifikation af kontingentet fremgår af referatet fra generalforsamlingen, som dels er blevet udsendt på mail, dels er tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Kontingentet indbetales direkte til foreningens bankkonto i:

Danske Bank: Reg. nr.: 1551 / Kontonr.: 0005195896