Kontingent

KONTINGENT FOR ÅRET 2022

Kontingentet for 2022 udgør 2.600,00 kr. og forfalder til betaling senest den 30. juni 2022.

Kontingentforhøjelsen er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 2022. Specifikation af kontingentet fremgår af referatet fra generalforsamlingen, som dels er blevet udsendt på mail, dels er tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Kontingentet indbetales direkte til foreningens bankkonto i:

Danske Bank: Reg. nr.: 1551 / Kontonr.: 0005195896