Kontingent

KONTINGENT FOR ÅRET 2022

Kontingentet for 2023 udgør 2.600,00 kr. og forfalder til betaling senest den 30. juni 2023.

Kontingentforhøjelsen er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2023. Specifikation af kontingentet fremgår af referatet fra generalforsamlingen, som dels er blevet udsendt på mail, dels er tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Kontingentet indbetales direkte til foreningens bankkonto i:

Danske Bank: Reg. nr.: 1551 / Kontonr.: 0005195896