Nytårshilsen

Til medlemmerne i GF Sejer Strande

Bestyrelsen vil hermed benytte årsskiftet til at ønske alle medlemmer et godt nytår samt informere lidt om årets gang i vores forening.

På generalforsamlingen den 24. april blev det besluttet at få Modulbro til at stå for opsætning og nedtagning af vores badebro. Badebroen kom op den 31. maj og blev taget ned den 28. september. I den kommende badesæson vil broen blive sat op ultimo april eller primo maj og taget ned igen ultimo september.

Reparationen af drænudløbet ved stranden er udført medio september. Arbejdet med reparation/udskiftning af drænbrønden ved hjørnet Bülowsvej 39 er endnu ikke udført, da entreprenøren har haft et travlt efterår og samtidig vurderer, at der ikke er nogen umiddelbar fare for, at brønden falder sammen. Men arbejdet skal udføres inden for en overskuelig tidsramme.

I løbet af foråret vil vi gennemgå vores drænsystem, da vi har en fornemmelse af, at der er dele af det som formodentlig trænger til en rodskæring.

Vores nye pumper fungerer fint, og det er vores vurdering, at vi sparer en del strøm i forhold til de gamle pumper. Det er svært at give et præcist tal, da vi kun har et enkelt år at vurdere ud fra. Besparelsen er i kilowatt-timer og ikke i kroner, da vi jo også mærker de stigende energipriser.

Vejene er blevet vedligeholdt og asfaltstykket ved udkørslen til Gnibenvej er blevet repareret, så vores veje fremstår i pæn stand.

Molslinjen påtænker en udvidelse i antallet af afgange og anløb fra færgehavnen. Dette giver anledning til bekymring i forhold til især ekstra erosion af stranden. Bestyrelsen er i kontakt med digelaget og andre grundejerforeninger i området om en eventuel fælles henvendelse til relevante myndigheder.

Odsherred kommune har for nylig på sin hjemmeside orienteret om en ny affaldsordning, der sættes i værk pr. 1. november 2023. Ordningen indebærer, at beboere i sommerhuse skal sortere affald i otte typer, og det skal ske ved, at hver husstand ud over den eksisterende 240 liter beholder får yderligere tre af samme størrelse. Se mere på på kommunens hjemmeside – Nye affaldsordninger 2023 – Odsherred Kommune.

Det kan virke overvældende med så mange affaldsbeholdere placeret på rad og række langs vore veje. Og man tænker, at man måske kunne etablere nogle fællesløsninger til fx glas og papir a la de kuber, der i dag findes blandt andet på parkeringspladsen ved Olgas. Bestyrelsen vil i det nye år drøfte dette med kommunens affaldsteam.

Godt nytår til alle

Bestyrelsen GF Sejer Strande