Bestyrelsen konstituerer sig efter afgang

Formand Anna Hallgren (#72) og bestyrelsesmedlem Anders Vesterdahl (#52) har besluttet at træde ud af Sejer Strandes bestyrelse, hvorfor næstformand Niels Jacob Hansen er indtrådt som formand, jvf. vedtægternes § 12.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med Vibeke Gravlund som ny næstformand.

Suppleant Preben Skovbjerg indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem frem til næste generalforsamling, jvf. vedtægternes § 12.  Den nye bestyrelse vil snarest supplere sig med et ekstra bestyrelsesmedlem gældende til næste generalforsamling, jvf. vedtægternes § 12.