Sejer Strande

Du er her:   Hjem > Referater > Bestyrelsesreferater > Forslag til forbedringer
top
Page

Forslag til forbedringer

 

Emne:                   Forslag til forbedring af vej-inventar og bænke på fællesarealer

Modtager:             Bestyrelsen Sejer Strande                                       

Udarbejdet af:      Anna Hallgren                                    

 

MÅLSÆTNING

Vi ønsker at vores sommerhusområde fremstår som et naturskønt og rekreativt område. Det betyder at man drosler skiltning, bomanlæg, låger etc. ned til et minimum.

 

EMNER

- Hvad skal vi have på skilt og hvad skal vi have på hjemmeside?

- Visuelt udtryk og signalværdi

- Vedligeholdelse

- Sikkerhed, trafik & parkering

 

REGISTRERING AF SKILTE OG VEJINVENTAR – OMFANG OG TYPE

Ved fællesstien mod vandet

- informationsskilt. I dårlig stand – ej vedligeholdt.

- infotavle, med seneste nyt fra Grundejerforeningen og Digelaget

- affaldscontainer

- oplukkelig vej-bom + 3 stop-pæle i jord

 

Ved stranden

 

Ved stranden/badebroen:

- 2 stk. træbænke på betonfundament + 1 stk. 8-kantet bænk/bordsæt (lavt)

- 1 stk. skilt for badevandskvalitet og 1 stk. for rednings-nr. (opsat af Odsherred Kommune 2012)

 

Øvrige

- infoskilt ved asfaltstykket (tysk)

- infotavle (dobbelt) – placeret ved gl. grusbunke

 

 

SKILTE – eksisterende forhold

- placering skæmmer udsigt over fællesområde og vandet

- ringe læsekvalitet pga. dårlig vedligeholdelse – sender et dårligt signal

 

AFFALDSSTATIV – eksisterende forhold

- placering tæt på Bülowsvej er et krav fra Odsherred Kommune grundet at tømning driftes af ”ung i arbejde”-projekt, hvor der er regler om afstande fra køretøj mm.

 

FORSLAG – AFFALDSTATIV, SKILTNING OG BOM

- Affaldsstativ rykkes mod nord og placeres i strandrose-buskads ved skel til #72.

- Skilte fjernes og i stedet opsættes mindre skiltestolper med piktogrammer for ”parkering forbudt”, hunde i snor-periode, etc. Suppleres med skiltestolper med parkering forbudt piktogram i hjørnerabatterne ud for 39 og 56, som ofte er plaget af uhensigtsmæssig parkering i sommerhalvåret.

- Eksisterende bom bevares og kan evt. justeres i højden så den bliver mindre dominant

- 3 nye stop-pæle ved siden af bom

.


INFO-TAVLE – eksisterende forhold

- placering i dag skæmmer udsigten fra vej mod havet

- skal den tidligere dobbelte infotavle ved # 34 bevares? Evt. til medlemmernes indbyrdes info/reklamer?

 

FORSLAG - INFOBOKS

Eks. infotavle placeres i samme område, men flyttes mod syd ved skel til #57 for at fremme frit udsyn over stien og vandet.

Infotavlen vedligeholdes af Formanden.

Her henvises til Sejer Strandes og Digelagets hjemmeside

 

 


Er der søgt om tilladelse til placering af bænke indenfor strandfredningslinjen?

 

EKSIST. BÆNKE

- ringe siddekomfort – både ryg og sæde

- sten og sand under bænke er undermineret

- placering, type og komfort fremmer ikke hensigten

 

BÆNKE – FORSLAG

Grundet evt. manglende tilladelse bør vi gøre så lidt som muligt i forhold til bænkene – derfor:

- eksisterende 2 bænke suppleres med egnet underlag og ombygges evt. for bedre komfort

- 8-kantet bord/bænk sæt flyttes evt. til det vandrette græsareal udfor #57

 

FORSLAG TIL NYE STOLPER OG PIKTOGRAM-SKILTNING:

 

 

Stolper og piktogrammer fra Glistrup Træ i Blåvand (Naturstyrelsens leverandør)

Pris pr. stolpe, tildannet i top og linoliemalet: ca. 500,- / stk.

Pris pr. piktogram-skilt: ca. kr. 100,- / stk.

Ombygning af bænke, bom og stop-pæle: ca. 5.000,-

Pris dækker nye materialer. Arbejdsløn: frivillig arb.kraft fra medlemmer

 


 

top
top
Menu
Login