Sejer Strande

Sejer Strande

 
Søværnet holder Åbent Hus

Åbent hus

Søværnets Våbenskole holder åbent hus den 18. august kl. 10-16.     Læs invitationen her


Få besked på sms ved ekstremt vejr.

Kommunenyt: Både ejere af sommerhuse og helårshuse kan nu modtage et varsel, hvis der er risiko for oversvømmelse eller skybrud, som kan medføre skader på deres ejendomme.

Læs mere her Link


Den lille grønne Link

2018 DLG


Udflugter - ture mv.


... og læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link

 

 


9 års kamp for dige slut (2015)

 Se TV2øst's billeder og indsalg her

 

Brandfare

Brandfare

Pas på! når du bruger åben ild i det fri. Link


Politianmeldelse og anke

”Kære Grundejerforening
 
Bestyrelsen ønsker, at informere grundejer-foreningens medlemmer om resultatet af politianmeldelsen vedr. hærværk på grundejer-foreningens beplantning på fællesarealet foretaget af Bülowsvej 55.
Bestyrelsen modtog den 1. juni 2017 politi-mesterens afgørelse på foreningens anmeldelse af hærværk. Politimesteren oplyser, at der ikke kan føres bevis for at Bülowsvej 55 har haft til forsæt at gøre hærværk - fælde de store træer på grundejerforeningens fællesareal.
Politimesteren oplyste samtidigt, at grundejer-foreningen havde mulighed for at anke dommen med en frist pr. 30. juni 2017.
 
Bestyrelsen besluttede, at anke dommen til stadsadvokaten.
Stadsadvokaten har nu behandlet sagen, og han er enig i politimesterens afgørelse. Begrundelsen er efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, herunder korrespon-dancen mellem grundejerforeningen og Bülowsvej 55, at der ikke er de nødvendige beviser i sagen til, at en domstol vil finde Tormod Tingstad skyldig i hærværk.
 
Bestyrelsen er kede af denne afgørelse, og vil på deres næste møde drøfte kommende muligheder for en løsning af beplantning på fællesarealet. I vil alle høre nærmere fra bestyrelsen.
Bestyrelsen vil for god ordens skyld gøre alle grundejere – specielt strandgrundene - opmærksomme på, at det ikke er lovligt og at det vil blive betragtet som hærværk at fælde beplantningen på fællesarealerne.”
 
Bestyrelsen


Ændret vandkvalitet

Vandværket har taget det nye vandbehandlingsanlæg i brug. Det betyder at vandet er blevet blødt og derfor er smagen anderledes. Bismagen af salt er væk.

Hårdhedsgraden er ændret fra 19 0dh (hårdt) til 6 0dh (blødt). Det giver mindre kalkaflejring i maskinerne og betyder, at der ikke skal bruges den samme mængde sæbe som tidligere.

Husk at justere vaske- og opvaskemaskine til 'blødt vand'.


Genbrugsstationens åbningstider

  Åbningstider 2017

1/11 – 31/3

1/4 - 31/10

  Mandag

Lukket

7 - 16

  Tirsdag

Lukket

7 - 16

  Onsdag

9 - 18

7 - 18

  Torsdag

Lukket

7 - 16

  Fredag

8 - 16

7 - 16

  Lørdag

8 - 16

8 - 16

  Søndag

8 - 16

8 - 16

  Helligdage

8 - 16

8 - 16

Lukket: 24., 25., 26., 31. dec. – 1./1. – 1./5. – 5./6.