Hjem > Generalforsamling > 2016 Indkaldelse

2016 Indkaldelse

 

 

Download som PDF

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 24. april 2016, kl. 10.15
i
Forsamlingshuset, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af sekretær.

3) Bestyrelsens beretning.

4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5) Forslag fra bestyrelsen.

a. Budget for 2016, herunder oprettelse af en fond til sikring af udskiftning af de 45 år gamle drænpumper.

b. Kontingent for 2016, herunder en midlertidig 3 årig hævelse af kontingentet med 300 kr. til oprettelse af fonden.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

a. Formand Niels Christiansen (#58) er på valg (kan genvælges).

b. Bestyrelsesmedlem Peter Fjeldbye (#48) er på valg (kan genvælges).

c. Bestyrelsesmedlemmerne Vibeke Gravlund (#68), Ulla Lundsmark (#45) og Ivar Green-Paulsen (#64) er ikke på valg.

7) Valg af suppleant til bestyrelsen.

8) Valg af revisor (Jesper Bahnson ønsker ikke genvalg) og revisorsuppleant.

Husk, at evt. forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 10. april 2016.